Logo - Zertalis INTERVENTIONAL RADIOLOGY (IR)

Θερμοκαυτηριασμός Νεφρικού Όγκου

Θερμοκαυτηριασμός Νεφρικού Όγκου στην Κύπρο

Οι περισσότεροι όγκοι του νεφρού παραμένουν ασυμπτωματικοί μέχρι την τυχαία διάγνωση στα πλαίσια υπερηχοτομογραφίας (Ultrasound), υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας (CT) και μαγνητικής τομογραφίας (MRI) που διενεργούνται σε ασθενείς για άλλη αιτία. Σπανια μπορει να υπαρξει αλγος, αιματουρια η και ψηλαφυτη μαζα στην περιοχη των νεφρων.

Οφέλη της Διαδικασίας

Ο θερμoκαυτηριασμός είναι μία τοπική, διαδερμική θεραπεία με στόχο την καταστροφή του όγκου με την εφαρμογή πολύ υψηλής ή πολύ χαμηλής θερμοκρασίας χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεσή του. Radiofrequency ablation (RFA) can be considered for suspected or proven kidney (renal) cancer measuring up to 5cm when a patient is assessed not to be fit enough for surgery or if the patient decides for this treatment regardless of their fitness.

Κατα συνέπεια να αντιμετωπίζεται μόνο ο όγκος με διατήρηση της λειτουργικότητας του υπόλοιπου οργάνου. Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση.  

Κίνδυνοι της Διαδικασίας

Αν και καμία θεραπεία, δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο των επιπλοκών, ο βαθμός ασφάλειας της επέμβασης είναι πολύ υψηλός. Επίσης, η επικινδυνότητα των μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας είναι πολύ πιο χαμηλή από την επικινδυνότητα του ανοικτού χειρουργείου. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετική λίστα σπάνιων και περιορισμένων επιπλοκών.

Άλγος: Ήπιας μορφής πόνος σχετικά με το σημείο της θεραπείας σε μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να αντιμετωπισθεί με την χορήγηση παυσίπονων.

Αιμορραγία: Ο κίνδυνος αιμορραγίας και μώλωπα στο σημείο της παρακέντησης (μηρό η καρπό) είναι μειωμένος. Στην σπάνια περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας θα πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος.

Λοίμωξη: Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβίωση πριν την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου λοιμώξεων. 

Damage to vital structures: This is uncommon and can occur while attempting to navigate the needle into the abnormal tissue area or when delivering the radiofrequency waves as a result of thermal damage (damage to bowel, lung, blood vessels, collecting system of the kidney).

Αποτυχία επέμβασης:Ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών ίσως χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση στην σπάνια περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατός ολικός θερμοκαυτηριασμος του όγκου.

Σύνδρομο του Θερμοκαυτηριασμου: Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (30-50%) μπορεί να βιώσει το βραχυπρόθεσμο μεθεμβολικό σύνδρομο την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση: δηλαδή άλγος, ναυτία ή πυρετό που υποχωρούν με φάρμακα, χωρίς μακροπρόθεσμες η μόνιμες συνέπειες.

Αλλεργική Αντίδραση (σκιαγραφικού): Ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης στο σκιαγραφικό ή στο ιώδιο είναι μειωμένος και ως επι το πλείστο ήπιας μορφής. Ο κίνδυνος αναφυλακτικης αλλεργικής αντίδρασης είναι πολύ σπάνιος (< 0.005%).

Ιοντίζουσα Aκτινοβολία: Κατά τις επεμβάσεις τηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας ακτινοβόλησης του ασθενούς. Η εκπαίδευση του Δρ Ζερταλη ως επεμβατικόυ ακτινολόγου περιλαμβάνει τις ασφαλείς δόσεις ακτινοβολίας, τη φυσική των ακτινών Χ, τα βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας καθώς και την πρόληψη ‘τραυματισμού’ από ακτινοβολία. Οι δόσεις που δέχεται κάθε ασθενής (αλλά και ο Δρ Ζερταλης) καταγράφονται, ελέγχονται και δεν ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση.

Πώς προετοιμάζομαι γι’ αυτή την επέμβαση;

Οι περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη προετοιμασία. Πριν την επέμβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δρ Ζερταλη για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε και να τον ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες. 

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας συστήσει να διακόψετε τη χρήση ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση. 

Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε νηστικοί για 6 ώρες πριν την επέμβαση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. Εάν επιθυμείτε μπορεί να σας συνοδέψει κάποιος από την οικογένειά σας ή κάποιος φίλος σας για να μεταβείτε με ασφάλεια στο σπίτι σας μετά την επέμβαση.

Η Επέμβαση

Η διαδικασία είναι απεικονιστικά καθοδηγούμενη, που σημαίνει ότι ο Δρ Ζερταλης χρησιμοποιεί το υπερηχογράφημα, την αξονική τομογραφία, ή συνδυασμό αυτών, για να καθοδηγήσει ειδική βελόνα στη θέση της με τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το μέρος του δέρματος που θα γίνει η είσοδος της βελόνας σημειώνεται. Το δέρμα καθαρίζεται και απολυμένεται και χορηγείται τοπικό αναισθητικό.

Είναι σημαντικό να μείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλιστεί η ακριβής απεικόνιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το μέρος του δέρματος που θα γίνει η είσοδος του καθετήρα σημειώνεται. Το δέρμα καθαρίζεται και απολυμένεται και χορηγείται τοπικό αναισθητικό. 

Αφού η τοπική αναισθησία είναι σε ισχύ, γίνεται μια μικρή τομή στο δέρμα διαμέσου της οποίας περνάει η βελόνα μέσα στον όγκο. Συνήθως χρησιμοποιείται ο αξονικός τομογράφος για να παρακολουθηθεί η πορεία της βελόνας. Ο θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες θερμαίνει και καταστρέφει τον όγκο.

Στο τέλος της διαδικασίας η ειδική βελόνα αφαιρείται. Θα σας ζητηθεί να μείνετε κλινήρεις για 6 ώρες μετά το πέρας της διαδικασίας ώστε να ελαττωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος αιμορραγίας από το σημείο παρακέντησης.

Τι πρέπει να περιμένω μετά την επέμβαση;

Μετά την καταστολή θα ανακτήσετε τον έλεγχο των φυσικών και νοητικών σας ικανοτήτων γρήγορα. Θα παραμείνετε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 48-72 ώρες. Εάν ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο, θα σας ζητηθεί να παραμείνετε στο νοσοκομείο τη μέρα της επέμβασης.  Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να μείνετε σε συγκεκριμένη θέση για λίγες ώρες για να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές.

Αναλόγως του περιστατικού θα επαναλάβετε μια αξονική τομογραφία (CT) 1-3 μήνες μετά την επέμβαση. 

Περισσότερες πληροφορίες;

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.