Logo - Zertalis INTERVENTIONAL RADIOLOGY (IR)

Μεσεντέριος Ισχαιμία

Mesenteric Ischaemia

Μεσεντέριος Ισχαιμία - Θεραπεία στην Κύπρο

Οι αρτηρίες φυσιολογικά είναι λείες εσωτερικά, αλλά με την πάροδο της ηλικίας το εσωτερικό τους τοίχωμα μπορεί να γίνει παχύ και ανώμαλο από εναποθέσεις υλικών όπως χοληστερόλη, ασβέστιο, κατεστραμμένα κύτταρα και ινώδης ιστός. Οι εναποθέσεις αυτές αποτελούν τη λεγόμενη αθηρωματική πλάκα. Αυτό ονομάζεται αθηροσκλήρυνση. Μια πλάκα μπορεί να επιπλακεί από αιμορραγία στο εσωτερικό της, τεμαχισμό της και επικόλληση θρόμβων αίματος. Η επιπλεγμένη αθηροσκλήρυνση μπορεί να στενέψει μια αρτηρία (στένωση) ή να την κλείσει εντελώς (απόφραξη). Η αθηροσκλήρυνση έχει την τάση να εμφανίζεται στις θέσεις όπου οι αρτηρίες διακλαδίζονται. 

Ο ρόλος των μεσεντέριων αρτηριών (κοιλιακή αρτηρία, άνω μεσεντέριος αρτηρία, κάτω μεσεντέριος αρτηρία και κλάδοι των έσω λαγονίων αρτηριών) είναι η παροχή αίματος στο λεπτό και παχύ έντερό. Όταν η ροή του αίματος στις μεσεντέριες αρτηρίες κωλύεται, οδηγεί σε πλημμελή οξυγόνωση και συνεπώς σε ισχαιμία του εντέρου. Η μεσεντέριος ισχαιμία συνήθως αφορά το λεπτό έντερο. Για την εμφάνιση της μεσεντερίου ισχαιμίας συνήθως απαιτείται η στένωση ή η απόφραξη περισσοτέρων της μιας μεσεντερίων αρτηριών. Η μεσεντέριος ισχαιμία μπορεί να είναι χρόνια ή οξεία. Χρόνια σημαίνει ότι έχετε την κατάσταση και τα συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οξεία σημαίνει ότι η έναρξη των συμπτωμάτων είναι απότομη και η κατάσταση επιδεινώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν αυτό συμβεί μπορεί να βιώσετε τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Έντονο κοιλιακό άλγος 15 με 30 λεπτά μετά το γεύμα
  • Απώλεια βάρους
  • Ναυτία
  • Εμετό
  • Διάρροια

Ο στόχος της θεραπείας της μεσεντέριας ισχαιμίας (οξείας και χρόνιας) είναι η διάνοιξη των αρτηριών, ώστε το αίμα που φτάνει στο έντερο να εξασφαλίζει τη φυσιολογική λειτουργία του. Επιλογές θεραπείας αποτελούν η δημιουργία χειρουργικής παράκαμψης, η αγγειοπλαστική και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) και η φαρμακευτική Αγωγή (Θρομβολυτικά). 

Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στην αντιμετώπιση της μεσεντέριος ισχαιμία από τον Δρ Ζερταλη αφορά την αγγειοπλαστική και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) καθως και την χρηση θρομβολυτικών.

Οφέλη της Διαδικασίας 

Η αγγειοπλαστική και η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης μπορούν να είναι αποτελεσματικές για ποικίλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη θέση και τη σοβαρότητα της νόσου. Ο στόχος της θεραπείας της μεσεντέριου ισχαιμίας είναι η διάνοιξη των αρτηριών, ώστε το αίμα που φτάνει στο έντερο να εξασφαλίζει τη φυσιολογική λειτουργία του. 

Κίνδυνοι της Διαδικασίας 

Αν και καμία θεραπεία, δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο των επιπλοκών, ο βαθμός ασφάλειας της επέμβασης είναι πολύ υψηλός. Επίσης, η επικινδυνότητα των μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας είναι πολύ πιο χαμηλή από την επικινδυνότητα του ανοικτού χειρουργείου. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετική λίστα σπάνιων και περιορισμένων επιπλοκών.

Άλγος:Ήπιας μορφής πόνος σχετικά με το σημείο της θεραπείας σε μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να αντιμετωπισθεί με την χορήγηση παυσίπονων.

Αιμορραγία:Ο κίνδυνος αιμορραγίας και μώλωπα στο σημείο της παρακέντησης (μηρό η καρπό) είναι μειωμένος. Στην σπάνια περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας θα πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος. 

Λοίμωξη:Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβίωση πριν την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου λοιμώξεων. 

Απόφραξη Μεσεντέριων Αρτηριών:Μια σπάνια αλλά πολύ σοβαρή επιπλοκή, αποτελεί η ανεπανόρθωτη βλάβη σε τμήματα του εντέρου όπου μπορεί να απαιτείται η αφαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος του εντέρου. Αυτή είναι μία απόφαση που ο Δρ Ζερταλης παίρνει σε συνεργασία με συναδέλφους αγγειοχειρούργους & γενικούς χειρουργούς. 

Αλλεργική Αντίδραση (σκιαγραφικού):Ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης στο σκιαγραφικό ή στο ιώδιο είναι μειωμένος και ως επι το πλείστο ήπιας μορφής. Ο κίνδυνος αναφυλακτικης αλλεργικής αντίδρασης είναι πολύ σπάνιος (< 0.005%).

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια:Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθούν ενδοφλέβια υγρά πριν και μετα την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου οξείας νεφρικής ανεπάρκειας λόγο της χρήσης σκιαγραφικού. 

Ιοντίζουσα Aκτινοβολία:Κατά τις επεμβάσεις τηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας ακτινοβόλησης του ασθενούς. Η εκπαίδευση του Δρ Ζερταλη ως επεμβατικόυ ακτινολόγου περιλαμβάνει τις ασφαλείς δόσεις ακτινοβολίας, τη φυσική των ακτινών Χ, τα βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας καθώς και την πρόληψη ‘τραυματισμού’ από ακτινοβολία. Οι δόσεις που δέχεται κάθε ασθενής (αλλά και ο Δρ Ζερταλης) καταγράφονται, ελέγχονται και δεν ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας.

Αποτυχία επέμβασης:Ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών ίσως χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση στην σπάνια περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent).

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση. 

Πώς προετοιμάζομαι γι’ αυτή την επέμβαση;

Οι περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη προετοιμασία. Πριν την επέμβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δρ Ζερταλη για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε και να τον ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες. Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας συστήσει να διακόψετε τη χρήση ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση.

Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε νηστικοί για 6 ώρες πριν την επέμβαση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. Εάν επιθυμείτε μπορεί να σας συνοδέψει κάποιος από την οικογένειά σας ή κάποιος φίλος σας για να μεταβείτε με ασφάλεια στο σπίτι σας μετά την επέμβαση. 

Η Επέμβαση

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας. Θα ξαπλώσετε και θα σας συνδέσουν με ειδικά μόνιτορ που παρακολουθούν τη καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και του παλμούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Θα σας δοθεί ηρεμιστικό για να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε καθώς και φάρμακα ώστε να αποτραπεί η ναυτία και ο πόνος. Θα ακολουθήσει καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης.

Είναι σημαντικό να μείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλιστεί η ακριβής απεικόνιση.

Μετά τη χορήγηση του τοπικού αναισθητικού στο δέρμα, ο Δρ Ζερταλης θα χρησιμοποιήσει μια μικρή βελόνα υπό την καθοδήγηση του υπερηχοτομογράφου (ultrasound) για να εισελθει στην αρτηρία του μηρού σας και στη συνέχεια θα προωθηθεί ένας συνδυασμός πλαστικών σωλήνων (που ονομάζονται θήκες και καθετήρες) και οδηγών συρμάτων στις αρτηρίες σας. 

Σκιαγραφικό θα εγχυθεί από τον καθετήρα στις αρτηρίες ώστε να γίνουν ορατές στην οθόνη ακτινοσκόπησης, ώστε ο Δρ Ζερταλης να καθοδηγήσει τον καθετήρα στις αρτηρίες. Το αίμα σας αραιώνεται για να αποφευχθεί η θρόμβωση αυτού και στη συνέχεια, ο Δρ Ζερταλης χειρίζεται ένα μακρύ λεπτό σύρμα στο σημείο της στένωσης ή της απόφραξης, χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ για να καθοδηγήσει το σύρμα στη θέση του. Μόλις περάσει την στένωση, τοποθετείται η ενδοπρόθεση (στεντ) για να κρατήσει το αιμοφόρο αγγείο ανοιχτό. Οι ενδοπροθέσεις είναι μόνιμες.

Στο τέλος της διαδικασίας ο καθετήρας αφαιρείται και το σημείο της παρακέντησης σφραγίζεται. 

Θα σας ζητηθεί να μείνετε κλινήρεις για 6 ώρες μετά το πέρας της διαδικασίας ώστε να ελαττωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος αιμορραγίας από το σημείο παρακέντησης.

Τι πρέπει να περιμένω μετά την επέμβαση; 

Μετά την καταστολή θα ανακτήσετε τον έλεγχο των φυσικών και νοητικών σας ικανοτήτων γρήγορα. Θα παραμείνετε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 48-72 ώρες. Εάν ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο, θα σας ζητηθεί να παραμείνετε στο νοσοκομείο τη μέρα της επέμβασης. Αναλόγως του περιστατικού θα επαναλάβετε μια υπερηχοτομογραφία (US) 3-6 μήνες μετά την επέμβαση. 

Περισσότερες πληροφορίες;

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.