Logo - Zertalis INTERVENTIONAL RADIOLOGY (IR)

Διαδερμική Γαστροστομία

Gastrostomy

Διαδερμική Γαστροστομία στην Κύπρο

Όταν κάποιος δεν μπορεί να φάει ή πιει υγρά φυσιολογικά, μπορεί να τραφεί μέσω ενός σωλήνα, ο οποίος ονομάζεται γαστροστομία, που τοποθετείται εντός του στομάχου από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. 

Οφέλη της Διαδικασίας

Η διαδερμική (δηλαδή από το δέρμα) γαστροστομία πραγματοποιείται και σε περιπτώσεις όπως: 

  • Παροχέτευσης του στόμαχου (γαστρική αποσυμπίεση) όταν η τροφή και τα υγρά δεν μπορούν να προχωρήσουν φυσιολογικά στο υπόλοιπο έντερο, λόγω απόφραξης στο σημείο που ενώνει το στομάχι με το λεπτό έντερο.
  • Δυσλειτουργία του οισοφάγου 
  • Προεγχειρητικά: Πριν από μια χειρουργική επέμβαση η ακτινοθεραπεία με υψηλό κίνδυνο απόφραξης στο σημείο που ενώνει το στομάχι με το λεπτό έντερο. 

Μετά τη διαδικασία, θα μπορείτε να τραφείτε μέσω του σωλήνα της γαστροστομίας, που θα σας παρέχει με όλες τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός σας. Αν κάνετε εμέτους λόγω απόφραξης της φυσιολογικής διόδου του στομάχου, τότε ο έμετος θα σταματήσει λόγω παροχέτευσης του περιεχόμενου του στομάχου από τον σωλήνα. 

Κίνδυνοι της Διαδικασίας

Αν και καμία θεραπεία, δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο των επιπλοκών, ο βαθμός ασφάλειας της επέμβασης είναι πολύ υψηλός. Επίσης, η επικινδυνότητα των μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας είναι πολύ πιο χαμηλή από την επικινδυνότητα του ανοικτού χειρουργείου. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετική λίστα σπάνιων και περιορισμένων επιπλοκών.

Αιμορραγία:Ο κίνδυνος αιμορραγίας και μώλωπα στο σημείο της παρακέντησης (μηρό η καρπό) είναι μειωμένος. Στην σπάνια περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας θα πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος.

Λοίμωξη:Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβίωση πριν την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου λοιμώξεων.  

Αποτυχία επέμβασης:Ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών ίσως χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση στην σπάνια περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η τοποθέτηση της γαστροστομίας.

Άλλες επιπλοκές:Αποσυναρμολόγηση του σωλήνα, το αίσθημα φουσκώματος στο στομάχι, και ναυτία.

Τραύμα σε όργανα της κοιλιάς:Είναι πιθανό, αν και σπάνιο, κατά την τοποθέτηση του σωλήνα να προκληθεί τραυματισμός στο παχύ έντερο, το οποίο με τη σειρά του να οδηγήσει σε περιτονίτιδα. Αν ο σωλήνας της γαστροστομίας τοποθετηθεί διηπατικά, μπορεί να τραυματιστεί το ήπαρ.

Αλλεργική Αντίδραση (σκιαγραφικού):Ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης στο σκιαγραφικό ή στο ιώδιο είναι μειωμένος και ως επι το πλείστο ήπιας μορφής. Ο κίνδυνος αναφυλακτικης αλλεργικής αντίδρασης είναι πολύ σπάνιος (< 0.005%).

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια:Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθούν ενδοφλέβια υγρά πριν και μετα την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου οξείας νεφρικής ανεπάρκειας λόγο της χρήσης σκιαγραφικού. 

Ιοντίζουσα Aκτινοβολία:Κατά τις επεμβάσεις τηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας ακτινοβόλησης του ασθενούς. Η εκπαίδευση του Δρ Ζερταλη ως επεμβατικόυ ακτινολόγου περιλαμβάνει τις ασφαλείς δόσεις ακτινοβολίας, τη φυσική των ακτινών Χ, τα βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας καθώς και την πρόληψη ‘τραυματισμού’ από ακτινοβολία. Οι δόσεις που δέχεται κάθε ασθενής (αλλά και ο Δρ Ζερταλης) καταγράφονται, ελέγχονται και δεν ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση.

Πώς προετοιμάζομαι γι’ αυτή την επέμβαση;

Οι περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη προετοιμασία. Πριν την επέμβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δρ Ζερταλη για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε και να τον ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες. 

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας συστήσει να διακόψετε τη χρήση ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση.

Η Επέμβαση

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας. Θα ξαπλώσετε και θα σας συνδέσουν με ειδικά μόνιτορ που παρακολουθούν τη καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και του παλμούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Θα σας δοθεί ηρεμιστικό για να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε καθώς και φάρμακα ώστε να αποτραπεί η ναυτία και ο πόνος.

Καθοδηγούμενος από τις εικόνες στην οθόνη, ο επεμβατικός ακτινολόγος θα παρακεντήσει το τοίχωμα του στομάχου και θα τοποθετήσει μία πολύ μικρή «άγκυρα» συνδεδεμένη σε μια θηλιά η οποία, όταν... φέρει το τοίχωμα του στομάχου και το κοιλιακό τοίχωμα κοντά. Τα δύο τοιχώματα παραμένουν μαζί ράβοντας το εξωτερικό κομμάτι της θηλιάς στο δέρμα. Αναλόγως τον γιατρό, ένας αριθμός από τέτοιες «άγκυρες» μπορεί να τοποθετηθεί στο στομάχι. Όταν το στομάχι έχει στερεωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισέρχεται μια βελόνη και στη συνέχεια ένα οδηγό σύρμα μέσω αυτής. Στη συνέχεια, αφαιρείται η βελόνη και μια σειρά από διαστολείς εισέρχονται δια του σύρματος, ώστε προοδευτικά να διευρύνουν την τρύπα στο τοίχωμα του στομάχου για να δεχτεί το σωλήνα γαστροστομίας, ο οποίος τοποθετείται τελικά μέσω του οδηγού σύρματος.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση.

Τι πρέπει να περιμένω μετά την επέμβαση;

Μετά την καταστολή θα ανακτήσετε τον έλεγχο των φυσικών και νοητικών σας ικανοτήτων γρήγορα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για 4 με 6 ώρες. Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε σε συγκεκριμένη θέση για λίγες ώρες για να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές.  Μπορεί να έχει τοποθετηθεί ένας ασκός παροχέτευσης του περιεχομένου γύρω από τον σωλήνα, οπότε θα χρειαστεί την προσοχή σας, ώστε να μην τραβηχτεί ο σωλήνας. Όταν ο σωλήνας είναι έτοιμος προς χρήση θα σας ενημερώσει ο θεράπων/ θεράπουσα ιατρός.

Εσείς και η οικογένειά σας θα λάβετε οδηγίες σχετικά με το πως θα αναγνωρίσετε τα σημάδια ενδεχόμενης λοίμωξης και πως να την αποφύγετε, πως να προετοιμάζετε και να τοποθετείτε την τροφή στον σωλήνα και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που φράξει ο σωλήνας ή τραβηχτεί εκτός. Ακόμα, θα σας δοθούν οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση των ραμμάτων γύρω από το δέρμα (48 ώρες ή 1 εβδομάδα μετά). Τέλος, θα συζητήσετε το πλάνο παρακολούθησης της στομίας και του σωλήνα, καθώς και της θρέψης και του βάρους σας. 

Περισσότερες πληροφορίες;

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.