Logo - Zertalis INTERVENTIONAL RADIOLOGY (IR)

Οξεία Χολοκυστίτιδα

Cholecystostomy

Οξεία Χολοκυστίτιδα & ο ρόλος της Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Κύπρο

Η χοληδόχος κύστη είναι ένα μικρό όργανο, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ήπαρ. Ανήκει στο πεπτικό σύστημα του οργανισμού και η λειτουργία της είναι η αποθήκευση και μεταφορά της χολής, ενός υγρού, που παράγει το ήπαρ. H οξεία χολοκυστίτιδα είναι μία φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, η οποία θεωρείται δυνητικά επικίνδυνη και χρήζει συνήθως χειρουργικής αντιμετώπισης (χολοκυστεκτομή).

 

Οφέλη της Διαδικασίας

Το κύριο σύμπτωμα της οξείας χολοκυστίτιδας είναι ένας οξύς ξαφνικός πόνος που παρουσιάζεται στο άνω δεξιό τμήμα της κοιλιακής χώρας και μπορεί να εξαπλώνεται στον ώμο, την πλάτη ή προς το κεντρικό τμήμα της άνω κοιλίας. 

Σε μικρό ποσοστό ασθενών όπου η οξεία χολοκυστίτιδα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χολοκυστεκτομή (π.χ. βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό) ή/και δεν ανταποκρίνεται ο ασθενής σε φαρμακευτική αγωγή, ο Δρ Ζερταλης με ελάχιστα επεμβατικό τροπο μπορεί να τοποθετήσει ένα πλαστικό σωλήνα (ο οποίος ονομάζεται καθετήρας παροχέτευσης) μέσω του δέρματος (διαδερμικά) ο οποίος συνδέεται σε μία μικρή σακούλα συλλογής υγρού, όπου εκεί μεταφέρεται το υγρό μέσω του σωλήνα.

Κίνδυνοι της Διαδικασίας

Αν και καμία θεραπεία, δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο των επιπλοκών, ο βαθμός ασφάλειας της επέμβασης είναι πολύ υψηλός. Επίσης, η επικινδυνότητα των μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας είναι πολύ πιο χαμηλή από την επικινδυνότητα του ανοικτού χειρουργείου. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετική λίστα σπάνιων και περιορισμένων επιπλοκών.

Αιμορραγία: Ο κίνδυνος αιμορραγίας και μώλωπα στο σημείο της παρακέντησης (μηρό η καρπό) είναι μειωμένος. Στην σπάνια περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας θα πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος. 

Αποτυχία επέμβασης:Ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών ίσως χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση στην σπάνια περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η τοποθέτηση της γαστροστομίας.

Βακτήρια που μπορεί να ξεφύγουν από τη ροή του αίματος μπορεί να προκαλέσουν σηψαιμία το οποίο αντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών και αντιβιοτικών ή άλλων φαρμάκων.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση. 

Πώς προετοιμάζομαι γι’ αυτή την επέμβαση;

Οι περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη προετοιμασία. Πριν την επέμβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δρ Ζερταλη για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε και να τον ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. 

Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες.

Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε νηστικοί για 6 ώρες πριν την επέμβαση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. Εάν επιθυμείτε μπορεί να σας συνοδέψει κάποιος από την οικογένειά σας ή κάποιος φίλος σας για να μεταβείτε με ασφάλεια στο σπίτι σας μετά την επέμβαση.

Η Επέμβαση 

Η διαδικασία είναι απεικονιστικά καθοδηγούμενη, που σημαίνει ότι ο Δρ Ζερταλης χρησιμοποιεί το υπερηχογράφημα, την αξονική τομογραφία και την ακτινοσκόπηση, ή συνδυασμό αυτών, για να καθοδηγήσει τον καθετήρα στη θέση του με τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο.

Είναι σημαντικό να μείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλιστεί η ακριβής απεικόνιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το μέρος του δέρματος που θα γίνει η είσοδος του καθετήρα σημειώνεται. Το δέρμα καθαρίζεται και απολυμένεται και χορηγείται τοπικό αναισθητικό. 

Εάν είναι απαραίτητο γίνεται μια μικρή τομή (3-4 mm) ώστε να περάσει ο καθετήρας. Μια βελόνα τοποθετείται μέσω του δέρματος στη περιοχή που είναι συγκεντρωμένο το υγρό. Όταν η άκρη της βελόνας φτάσει στο υγρό, τότε περνά ένα σύρμα, η βελόνα αφαιρείται, και τοποθετείται ο καθετήρας πάνω από το σύρμα. 

Ο καθετήρας συνδέεται σε ένα σωλήνα και μία μικρή σακούλα συλλογής υγρού, όπου εκεί μεταφέρεται το υγρό μέσω του σωλήνα. Ο σωλήνας σταθεροποιείται στο δέρμα σας με κολλητική ταινία και μερικές φορές με ράμμα ώστε να αποφευχθεί να τραβηχτεί ή να φύγει. Στο τέλος, αυτοκόλλητες ταινίες σταθεροποίησης τοποθετούνται πάνω σε αυτό.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση.

Τι πρέπει να περιμένω μετά την επέμβαση;

Μετά την καταστολή θα ανακτήσετε τον έλεγχο των φυσικών και νοητικών σας ικανοτήτων γρήγορα. Θα σας δοθούν πλήρεις οδηγίες για το πως θα αδειάζετε και θα αλλάζετε το σάκο συλλογής υγρών, πώς θα ξεπλένετε τον καθετήρα και πότε θα πρέπει να ζητήσετε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μπορεί να σας χορηγηθούν αντιβιοτικά για κάποιες μέρες. Εάν ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο, θα σας ζητηθεί να παραμείνετε στο νοσοκομείο τη μέρα της επέμβασης. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται ο καθετήρας να παραμείνει στη θέση του για εβδομάδες ή και μήνες. Όταν το μεγαλύτερο μέρος του υγρού αφαιρεθεί από τον οργανισμό τότε ο σωλήνας μπορεί να αφαιρεθεί με μια γρήγορη, απλή και χωρίς πόνο διαδικασία. Αναλόγως του περιστατικού θα χρειαστεί επιπλέον ραντεβού με τον ιατρό σας για να σας καθοδηγήσει για τα επόμενα βήματα. 

Περισσότερες πληροφορίες;

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.