Logo - Zertalis INTERVENTIONAL RADIOLOGY (IR)

Τοποθέτηση Φλεβικών Καθετήρων Αιμοκάθαρσης

Central Venous Catheter Insertion

Τοποθέτηση Φλεβικών Καθετήρων στην Κύπρο

Η εισαγωγή κεντρικού φλεβικού καθετήρα αφορά την τοποθέτηση 

ενός πλαστικού σωλήνα («καθετήρα») σε μια μεγάλη φλέβα στο θώρακα 

ή την κοιλιακή χώρα από τον Δρ Ζερταλη. 

Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους λόγους όπως:

  • Μακροχρόνια ενδοφλέβια φαρμακευτική αγωγή
  • Πρόσληψη τροφής 
  • Αιμοκάθαρση 

Οφέλη της Διαδικασίας

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δε θα χρειαστείτε επαναλαμβανόμενες παρακεντήσεις για τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών καθετήρων. Ο καθετήρας τοποθετείται σε μια φλέβα στον τράχηλο ή στο θώρακα και από εκεί περνά στις μεγάλες φλέβες του θώρακα ή της κοιλιακής χώρας. Ο καθετήρας μπορεί να μείνει με ασφάλεια στη θέση αυτή όσο χρειαστεί. 

Κίνδυνοι της Διαδικασίας

Αν και καμία θεραπεία, δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο των επιπλοκών, ο βαθμός ασφάλειας της επέμβασης είναι πολύ υψηλός. Επίσης, η επικινδυνότητα των μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας είναι πολύ πιο χαμηλή από την επικινδυνότητα του ανοικτού χειρουργείου. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετική λίστα σπάνιων και περιορισμένων επιπλοκών.

Ο κίνδυνος αιμορραγίας και μώλωπα στο σημείο της παρακέντησης είναι μειωμένος. Στην σπάνια περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας θα πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος. 

Πνευμοθώρακας: Υπάρχει επίσης ένας μικρός κίνδυνος κάκωσης του πνεύμονα με συνοδό κατάρρευση αυτού (πνευμοθώρακας). 

Aντιμετωπίζεται εύκολα περνώντας έναν μικρό σωλήνα στο θώρακα, που επιτρέπει στον πνεύμονα να επανεκπτυχθεί.

Λοίμωξη: Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβίωση πριν την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου λοιμώξεων. 

Δυσλειτουργία φλεβικού καθετήρα: Ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας μπορεί επίσης να θρομβωθεί ή να μετακινηθεί, κάτι που μερικές φορές μπορεί να διορθωθεί αλλά μπορεί να απαιτεί και αντικατάσταση. 

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση. 

Πώς προετοιμάζομαι γι’ αυτή την επέμβαση;

Οι περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη προετοιμασία. Πριν την επέμβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δρ Ζερταλη για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε και να τον ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. 

Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες. Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας συστήσει να διακόψετε τη χρήση ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση.

Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε νηστικοί για 6 ώρες πριν την επέμβαση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. Εάν επιθυμείτε μπορεί να σας συνοδέψει κάποιος από την οικογένειά σας ή κάποιος φίλος σας για να μεταβείτε με ασφάλεια στο σπίτι σας μετά την επέμβαση.

Η Επέμβαση

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας. Θα ξαπλώσετε και θα σας συνδέσουν με ειδικά μόνιτορ που παρακολουθούν τη καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και του παλμούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Είναι σημαντικό να μείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλιστεί η ακριβής απεικόνιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το μέρος του δέρματος που θα γίνει η είσοδος του καθετήρα σημειώνεται. Το δέρμα καθαρίζεται και απολυμένεται και χορηγείται τοπικό αναισθητικό. 

Αφού η τοπική αναισθησία είναι σε ισχύ, γίνεται μια μικρή τομή στο δέρμα διαμέσου της οποίας περνάει η βελόνα μέσα στη φλέβα. Συνήθως χρησιμοποιείται το υπερηχογράφημα για να παρακολουθηθεί η πορεία της βελόνας. Στη συνέχεια, ένα μικρό σύρμα περνά μέσα από τη βελόνα στις κεντρικές φλέβες με την καθοδήγηση της ακτινοσκόπησης, ακολουθούμενη από τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα. 

Το εξωτερικό μέρος του καθετήρα στερεώνεται στο δέρμα είτε με προσωρινό ράμμα είτε με ειδικό επίδεσμο είτε και με τα δύο.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση.

Τι πρέπει να περιμένω μετά την επέμβαση;

Μετά την καταστολή θα ανακτήσετε τον έλεγχο των φυσικών και νοητικών σας ικανοτήτων γρήγορα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για 4 με 6 ώρες. 

Το ιατρικό προσωπικό θα σας παρέχει ακριβείς οδηγίες σχετικά με το πότε θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ράμματα και οι επίδεσμοι και να ελεγχθεί η πληγή. Ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας θα παραμείνει στη θέση του για όσο λαμβάνετε τη θεραπεία. Όταν πλέον δεν είναι αναγκαίος, ο σωλήνας θα αφαιρεθεί με τοπική αναισθησία (στα παιδιά με ολική αναισθησία). Υπάρχει μικρός κίνδυνος αιμορραγίας όταν ο καθετήρας αφαιρείται, αλλά ελέγχεται εύκολα ασκώντας πίεση σε εκείνη την περιοχή για μερικά λεπτά.

Περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το λινκ πιο κάτω.

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.

Περισσότερες πληροφορίες;

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.