Logo - Zertalis INTERVENTIONAL RADIOLOGY (IR)

Καλοήθους Υπερπλασία του Προστάτη

Εμβολισμός προστατικών αρτηριών για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη στην Κύπρο

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι μία συνήθης πάθηση, που προκαλεί έκπτωση της ποιότητας ζωής πολλών ανδρών καθώς ο υπερπλαστικός προστάτης «στραγγαλίζει» την ουρήθρα, αποτρέποντάς την πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστεως. Έτσι, προκαλείται το αίσθημα νυχτερινής πολυουρίας, διακόπτοντας τον βραδινό ύπνο. 

Ο σκοπός του εμβολισμού των προστατικών αρτηριών είναι ο περιορισμός των συμπτωμάτων της ΚΥΠ, ελαττώνοντας την αιματική ροή στον προστάτη αδένα και προκαλώντας έτσι τη συρρίκνωσή του. 

Επίσης, ο εμβολισμός των προστατικών αρτηριών μπορεί να μειώσει οξείες κλινικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με αιμορραγίες (αιματουρία).

Οφέλη της Διαδικασίας 

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι η συχνότερη καλοήθης νεοπλασία στους άνδρες με αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης μετά τα 50 έτη. Χαρακτηρίζεται από πολλαπλασιασμό των στρωματικών και των επιθηλιακών κυττάρων εντός της μεταβατικής ζώνης του προστάτη, οδηγώντας σε ινοαδενωματώδη υπερπλασία και τελικά σε διόγκωση του αδένα. 

Αυτή η αύξηση του μεγέθους του προστάτη συχνά συμπιέζει και «στραγγαλίζει» την ουρήθρα ή/και την ουροδόχο κύστη (ενδοκυστική προσεκβολή του αδένα) προκαλώντας τις ακόλουθες διαταραχές στην ούρηση που ονομάζονται «συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού συστήματος»:

  • Συχνοουρία
  • Επιτακτική ούρηση
  • Νυκτοουρία
  • Διακοπτόμενη ούρηση
  • Μείωση ροής ούρων
  • Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
  • Απώλεια σταγόνων μετά το πέρας της ούρησης

Τα συμπτώματα σταματούν πολύ σύντομα μετά την θεραπεία, ο προστάτης αδένας διατηρείται και αποφεύγεται το χειρουργείο και τη φαρμακευτική αγωγή. Η στύση και η σεξουαλική λειτουργία δεν θα επηρεαστούν από τον εμβολισμό και η διαδικασία αυτή καθαυτή έχει πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών. Τα συμπτώματα σταματούν πολύ σύντομα μετά την θεραπεία, ο προστάτης αδένας διατηρείται και αποφεύγεται το χειρουργείο και τη φαρμακευτική αγωγή. Η στύση και η σεξουαλική λειτουργία δεν θα επηρεαστούν από τον εμβολισμό και η διαδικασία αυτή καθαυτή έχει πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Κίνδυνοι της Διαδικασίας 

Αν και καμία θεραπεία, δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο των επιπλοκών, ο βαθμός ασφάλειας της επέμβασης είναι πολύ υψηλός. Επίσης, η επικινδυνότητα των μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας είναι πολύ πιο χαμηλή από την επικινδυνότητα του ανοικτού χειρουργείου. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετική λίστα σπάνιων και περιορισμένων επιπλοκών.

Άλγος: Ήπιας μορφής πόνος σχετικά με το σημείο της θεραπείας σε μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να αντιμετωπισθεί με την χορήγηση παυσίπονων.

Αιμορραγία: Ο κίνδυνος αιμορραγίας και μώλωπα στο σημείο της παρακέντησης (μηρό η καρπό) είναι μειωμένος. Στην σπάνια περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας θα πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος.

Λοίμωξη: Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβίωση πριν την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου λοιμώξεων. 

Σύνδρομο του Εμβολισμού: Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (30-50%) μπορεί να βιώσει το βραχυπρόθεσμο μεθεμβολικό σύνδρομο την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση: δηλαδή άλγος, ναυτία ή πυρετό που υποχωρούν με φάρμακα, χωρίς μακροπρόθεσμες η μόνιμες συνέπειες.

Αλλεργική Αντίδραση (σκιαγραφικού): Ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης στο σκιαγραφικό ή στο ιώδιο είναι μειωμένος και ως επι το πλείστο ήπιας μορφής. Ο κίνδυνος αναφυλακτικης αλλεργικής αντίδρασης είναι πολύ σπάνιος (< 0.005%).

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αναλόγως του περιστατικού και εφόσον ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο ίσως χρειαστεί να σας χορηγηθούν ενδοφλέβια υγρά πριν και μετα την επέμβαση για την μείωση του κίνδυνου οξείας νεφρικής ανεπάρκειας λόγο της χρήσης σκιαγραφικού. 

Ιοντίζουσα Aκτινοβολία: Κατά τις επεμβάσεις τηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας ακτινοβόλησης του ασθενούς. Η εκπαίδευση του Δρ Ζερταλη ως επεμβατικόυ ακτινολόγου περιλαμβάνει τις ασφαλείς δόσεις ακτινοβολίας, τη φυσική των ακτινών Χ, τα βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας καθώς και την πρόληψη ‘τραυματισμού’ από ακτινοβολία. Οι δόσεις που δέχεται κάθε ασθενής (αλλά και ο Δρ Ζερταλης) καταγράφονται, ελέγχονται και δεν ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση. 

Πώς προετοιμάζομαι γι’ αυτή την επέμβαση;

Οι περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη προετοιμασία. Πριν την επέμβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δρ Ζερταλη για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε και να τον ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες. Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας συστήσει να διακόψετε τη χρήση ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση. 

Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε νηστικοί για 6 ώρες πριν την επέμβαση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. Εάν επιθυμείτε μπορεί να σας συνοδέψει κάποιος από την οικογένειά σας ή κάποιος φίλος σας για να μεταβείτε με ασφάλεια στο σπίτι σας μετά την επέμβαση. 

Η Επέμβαση

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας. Θα ξαπλώσετε και θα σας συνδέσουν με ειδικά μόνιτορ που παρακολουθούν τη καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και του παλμούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Θα σας δοθεί ηρεμιστικό για να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε καθώς και φάρμακα ώστε να αποτραπεί η ναυτία και ο πόνος. Θα ακολουθήσει καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης.

Είναι σημαντικό να μείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλιστεί η ακριβής απεικόνιση.

Μετά τη χορήγηση του τοπικού αναισθητικού στο δέρμα, ο Δρ Ζερταλης θα χρησιμοποιήσει μια μικρή βελόνα υπό την καθοδήγηση του υπερηχοτομογράφου (ultrasound) για να εισελθει στην αρτηρία του μηρού ή του καρπού σας και στη συνέχεια θα προωθηθεί ένας συνδυασμός πλαστικών σωλήνων (που ονομάζονται θήκες και καθετήρες) και οδηγών συρμάτων στις αρτηρίες σας.

Σκιαγραφικό θα εγχυθεί από τον καθετήρα στις αρτηρίες ώστε να γίνουν ορατές στην οθόνη ακτινοσκόπησης, ώστε ο Δρ Ζερταλης να καθοδηγήσει τον καθετήρα στις αρτηρίες που αιματώνουν τον όγκο. Θα σας ζητηθεί να κρατάτε την αναπνοή σας κάθε τόσο κατά τη διάρκεια της επέμβασης ώστε να είναι καθαρές οι εικόνες που λαμβάνονται. Όταν ο καθετήρας προωθηθεί στην αρτηρία που τροφοδοτεί τον στόχο, τότε θα γίνει έγχυση του εμβολικού υλικού. 

Στο τέλος της διαδικασίας ο καθετήρας αφαιρείται και το σημείο της παρακέντησης σφραγίζεται. Θα σας ζητηθεί να μείνετε κλινήρεις για 6 ώρες μετά το πέρας της διαδικασίας ώστε να ελαττωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος αιμορραγίας από το σημείο παρακέντησης.

Τι πρέπει να περιμένω μετά την επέμβαση; 

Μετά την καταστολή θα ανακτήσετε τον έλεγχο των φυσικών και νοητικών σας ικανοτήτων γρήγορα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για 4 με 6 ώρες. Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε σε συγκεκριμένη θέση για λίγες ώρες για να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές.

Ο καθετήρας στην ουροδόχου κύστη θα αφαιρεθεί εντός 24 ωρών μετά την επέμβαση. 

Αναλόγως του περιστατικού θα επαναλάβετε μια μαγνητική τομογραφία 6-12 μήνες μετά την επέμβαση.

Περισσότερες πληροφορίες;

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.