Logo - Zertalis INTERVENTIONAL RADIOLOGY (IR)

Παροχετεύσεις Αποστηματικων Συλλογών

Abscess Drainage

Διαδερμική παροχέτευση συλλογών υγρού (ασκιτικού & πλευριτικού) και αποστημάτων στην Κύπρο

H συλλογή υγρού είναι η συγκέντρωση υγρού σε κάποιο σημείο του σώματος. Το απόστημα είναι ένας τύπος συλλογής που έχει μολυνθεί και έχει σχηματιστεί τοίχωμα γύρω από αυτή, ώστε να περιχαρακωθεί και να σταματήσει η εξάπλωση της λοίμωξης. Οι μη φυσιολογικές συσσωρεύσεις υγρού όπως τα αποστήματα, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την τοποθέτηση ενός σωλήνα (ο οποίος ονομάζεται καθετήρας παροχέτευσης) μέσω του δέρματος (διαδερμικά). Αυτό γίνεται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο από τον Δρ Ζερταλη χρησιμοποιώντας διάφορες απεικονιστικές τεχνικές για καθοδήγηση όπως το υπερηχογράφημα ή η αξονική τομογραφία.

Οφέλη της Διαδικασίας

Ο σκοπός της παροχέτευσης είναι η διάγνωση, δηλαδή να εξακριβωθεί ο τύπος του υγρού, η ανακούφιση των συμπτωμάτων και η θεραπεία από τις μολυσμένες συλλογές υγρού και η σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς. Η διαδερμική παροχέτευση είναι συνήθως η πιο ασφαλής, λιγότερο επεμβατική και η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των συλλογών υγρού στον οργανισμό. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε χρονοβόρες, περισσότερο επεμβατικές τεχνικές με υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών.

Κίνδυνοι της Διαδικασίας

Αν και καμία θεραπεία, δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο των επιπλοκών, ο βαθμός ασφάλειας της επέμβασης είναι πολύ υψηλός. Επίσης, η επικινδυνότητα των μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας είναι πολύ πιο χαμηλή από την επικινδυνότητα του ανοικτού χειρουργείου. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετική λίστα σπάνιων και περιορισμένων επιπλοκών.

Αιμορραγία: Ο κίνδυνος αιμορραγίας και μώλωπα στο σημείο της παρακέντησης (μηρό η καρπό) είναι μειωμένος. Στην σπάνια περίπτωση εσωτερικής αιμορραγίας θα πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο και μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος. 

Βακτήρια που μπορεί να ξεφύγουν από τη ροή του αίματος μπορεί να προκαλέσουν σηψαιμία το οποίο αντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών και αντιβιοτικών ή άλλων φαρμάκων.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση. 

Πώς προετοιμάζομαι γι’ αυτή την επέμβαση;

Οι περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη προετοιμασία. Πριν την επέμβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δρ Ζερταλη για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε και να τον ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες.  Πρέπει, επίσης, να τον ενημερώσετε για άλλες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης) ή πρόσφατες ασθένειες. Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας συστήσει να διακόψετε τη χρήση ασπιρίνης ή αντιπηκτικών φαρμάκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση. 

Μπορεί να σας ζητηθεί να μείνετε νηστικοί για 6 ώρες πριν την επέμβαση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. Εάν επιθυμείτε μπορεί να σας συνοδέψει κάποιος από την οικογένειά σας ή κάποιος φίλος σας για να μεταβείτε με ασφάλεια στο σπίτι σας μετά την επέμβαση.

Η Επέμβαση 

Η διαδικασία είναι απεικονιστικά καθοδηγούμενη, που σημαίνει ότι ο Δρ Ζερταλης χρησιμοποιεί το υπερηχογράφημα, την αξονική τομογραφία και την ακτινοσκόπηση, ή συνδυασμό αυτών, για να καθοδηγήσει τον καθετήρα στη θέση του με τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο.

Είναι σημαντικό να μείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλιστεί η ακριβής απεικόνιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το μέρος του δέρματος που θα γίνει η είσοδος του καθετήρα σημειώνεται. Το δέρμα καθαρίζεται και απολυμένεται και χορηγείται τοπικό αναισθητικό. 

Εάν είναι απαραίτητο γίνεται μια μικρή τομή (3-4 mm) ώστε να περάσει ο καθετήρας. Μια βελόνα τοποθετείται μέσω του δέρματος στη περιοχή που είναι συγκεντρωμένο το υγρό. Όταν η άκρη της βελόνας φτάσει στο υγρό, τότε περνά ένα σύρμα, η βελόνα αφαιρείται, και τοποθετείται ο καθετήρας πάνω από το σύρμα. 

Ο καθετήρας συνδέεται σε ένα σωλήνα και μία μικρή σακούλα συλλογής υγρού, όπου εκεί μεταφέρεται το υγρό μέσω του σωλήνα. Ο σωλήνας σταθεροποιείται στο δέρμα σας με κολλητική ταινία και μερικές φορές με ράμμα ώστε να αποφευχθεί να τραβηχτεί ή να φύγει. Στο τέλος, αυτοκόλλητες ταινίες σταθεροποίησης τοποθετούνται πάνω σε αυτό.

Ο Δρ Ζερταλης μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για την συγκεκριμένη επέμβαση.

Τι πρέπει να περιμένω μετά την επέμβαση;

Μετά την καταστολή θα ανακτήσετε τον έλεγχο των φυσικών και νοητικών σας ικανοτήτων γρήγορα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για 4 με 6 ώρες. Θα σας δοθούν πλήρεις οδηγίες για το πως θα αδειάζετε και θα αλλάζετε το σάκο συλλογής υγρών, πώς θα ξεπλένετε τον καθετήρα και πότε θα πρέπει να ζητήσετε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μπορεί να σας χορηγηθούν αντιβιοτικά για κάποιες μέρες. Εάν ο Δρ Ζερταλης το κρίνει απαραίτητο, θα σας ζητηθεί να παραμείνετε στο νοσοκομείο τη μέρα της επέμβασης. Ο ιατρός σας θα πρέπει να σας δει ώστε να ελέγξει τον καθετήρα, να αλλάξει τον επίδεσμο, να αξιολογήσει τα συμπτώματα, και να ελέγξει την εναπομένουσα ποσότητα υγρού με υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται ο καθετήρας να παραμείνει στη θέση του για εβδομάδες ή και μήνες. Όταν το μεγαλύτερο μέρος του υγρού αφαιρεθεί από τον οργανισμό τότε ο σωλήνας μπορεί να αφαιρεθεί με μια γρήγορη, απλή και χωρίς πόνο διαδικασία. Αναλόγως του περιστατικού θα χρειαστεί επιπλέον ραντεβού με τον ιατρό σας για να σας καθοδηγήσει για τα επόμενα βήματα.

Περισσότερες πληροφορίες;

Νομική Ανακοίνωση

Ο δικτυακός τόπος του Δρ Ζερταλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την Επεμβατική Ακτινολογία. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών και για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Ζερταλη.